Butler Makelaardij in Regio Rotterdam
Butler Makelaardij in Regio Rotterdam
Iets meer leenruimte voor de meeste huishoudens in 2023

Iets meer leenruimte voor de meeste huishoudens in 2023

De meeste huishoudens kunnen dit jaar iets meer lenen voor de aanschaf van een woning, als er rekening gehouden wordt met de verwachte loonstijgingen. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen vanaf dit jaar volledig mee bij bepaling van de maximale hypotheek. Daarnaast is het kabinet van plan de normen in 2024 aan te passen voor het meewegen van de studieschulden en de energiezuinigheid van de woning.

Maximale leenruimte

Indien rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijging van 3,7% en een gelijkblijvende rente, kunnen de meeste huishoudens dit jaar iets meer lenen. Zonder loonstijging zal de maximale leenruimte voor alle huishoudens dalen. De hoogte van de rente heeft ook invloed op de hoogte van de hypotheek. Het afgelopen jaar is de rente fors gestegen wat een negatieve invloed heeft gehad op de maximale hoogte van de hypotheeklening. Zoals gebruikelijk heeft het kabinet de leennormen voor dit jaar vastgesteld op basis van het onafhankelijk advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Volledig meetellen tweede inkomen

Hypotheekverstrekkers kunnen vanaf 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Het Nibud heeft dit geadviseerd. Dit jaar weegt het tweede inkomen nog voor 90% mee. Het zwaarder meewegen van het tweede inkomen van tweeverdieners voorkomt dat de leencapaciteit van tweeverdieners terugloopt als gevolg van de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting. De impact van deze wijziging op de leenruimte is beperkt. Tweeverdieners kunnen gemiddeld over alle inkomens zo’n € 3200 meer lenen dan wanneer het tweede inkomen voor 90% wordt meegeteld.

Veranderingen in 2024

Per 2024 wil het kabinet het energieverbruik van de woning mee laten tellen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Bij de aankoop van een woning met een laag energieverbruik of bij het nemen van energiebesparende maatregelen, kan de consument verantwoord een hogere hypotheek aangaan.

Ook heeft het kabinet het voornemen om in 2024 over te stappen naar een nieuwe methode om de invloed van studieschulden op de leenruimte van oud-studenten te bepalen. Er wordt dan gekeken naar de actuele stand van de studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek. Op dit moment wordt er gekeken naar de oorspronkelijke stand van de studieschuld.

Terug naar overzicht